Autor

virt_atelierZdeněk Virt  se  narodil   2. 11. 1925  v Praze v    rodině      pracovníka       Vojenského kartografického   ústavu   Bohuslava  Virta. V letech 1941–44 studoval na Státní grafické škole. Zároveň navštěvoval večerní kursy kreslení aktu v Platýzu. Po uzavření škol za protektorátu  byl  totálně nasazen. Po válce v letech 1945 – 1950 pokračoval ve studiu na   Vysoké    škole     uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Františka Tichého, kde byli   jeho   spolužáky   například    Olbram Zoubek, Mikuláš Medek či Alena Ladová. Počátkem   padesátých   let    byl    odveden a absolvoval vojenskou službu.  Po  návratu do civilu byl  zaměstnán  v   ČTK  a  věnoval se užité grafice. Vstoupil do spolku výtvarných umělců (tzv.Beseda)

Fotografoval   od    poloviny  padesátých   let,    žánrové  snímky   pravidelně  uveřejňoval v Literárních novinách, akty pak od poloviny šedesátých let v Czechoslovak Life a Im Herzen Europas a dalších časopisech. V téže době pro nakladatelství  Naše vojsko  ilustroval knihy a spolupracoval i s časopisem Světová literatura. Výstavou grafik a fotografických aktů se poprvé představil roku 1963 v Divadle E. F. Buriana. Několikrát byl také přizván ke spolupráci na hraných filmech. Poprvé to bylo detektivní drama z filmového prostředí Alibi na vodě (1965, režie Vladimír Čech), pak televizní film Psíčci lorda Carltona (1969, režie Jiří Krejčík) a následně Podezření (1972, režie Jiří Krejčík). V těchto filmech byly použity jeho fotografie.
Prakticky celá šedesátá léta pravidelně publikoval v londýnské ročence Photography Year Book. Roku 1967 byl v nakladatelství Orbis vydán soubor fotografických pohlednic Akty Zdeňka Virta s průvodním textem autora. Tento soubor je dnes považován za klasiku žánru a byl i zahrnut do zahraničních publikací (Alessandro Bertolotti,Books of Nudes, Abrams, New York 2007). Roku 1970 vyšla souhrnná práce Zdeněk Virt: Op-art Akte (Verlag Müller & Kiepenheuer, Hanau/Main  1970).  Kniha  obsahovala  96  fotografií, které  autor v textu detailně komentoval.

Zdeněk Virt svoje fotografie aktů upravoval pomocí nejrůznějších technik,projekcí, rastrů, sítí, čímž docílil jejich výjimečné vizuální čistoty. V šedesátých letech minulého století byl op-art jednou z odnoží geometrické abstrakce, která pracovala i s poznatky z vědeckých oborů optiky a psychologie. Geometrické tendence u nás představovala především skupina umělců s názvem Křižovatka (Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jiří Kolář, Běla Kolářová, Vladimír Burda, Vladislav Mirvald ad.) a Klub konkrétistů s více jak čtyřiceti členy. Ojedinělý Zdeněk Virt sledoval i tehdejší aktuální zahraniční scénu, kde k nejslavnějším představitelům op-artu patřili ve Francii žijící Victor Vasarely, Jesús-Rafael Soto a britská malířka Britget Riley. Fotografické kompozice Zdeňka Virta, ve kterých uplatnil i své grafické vzdělání, spojovaly exaktnost vědy s erotickým napětím.

V úvodním slovu knihy Op-art Akte je avízováno,  že  autor  připravuje obdobnou publikaci s názvem Psychedelic-Art. Změna politických poměrů v tehdejším Československu na počátku sedmdesátých let a nástup normalizace ale znemožnily nejen její vydání, ale i další publikování fotografií s tématem aktu.

V následujícím období se věnoval převážně grafické tvorbě, především ilustroval knihy, ale i   tvorbě  filmových  plakátů, kde  spojoval  grafické a  fotografické techniky,  fotomontáže a koláže. Později se věnoval i reklamní fotografií, do které se snažil vnést i uměleckou stránku prezentace výrobků. Především pracoval pro podniky zahraničního obchodu Centrotex, Strojexport apod, ale i pro Elite Vansdorf a jiné tuzemské firmy.

Zdeněk Virt v letech 1967 – 1990 působil jako externí pedagog. Byl jedním z prvních pedagogů nově vzniklého kabinetu fotografie na pražské FAMU.

Další autorova výstava, Láska, proběhla ve Varšavě a Gdaňsku (1980–81), bohužel po jejím skončení se celý výstavní soubor ztratil. Tato ztráta autora natolik znechutila, že další možnosti výstav již striktně odmítal.

V roce stopadesátého výročí vynálezu fotografie byl jeho medailon zařazen do výstavy Československá fotografie 1945–1989.

virt_malirPo roce 1990 se autor plně vrátil ke svým malířským kořenům, vytvářel cykly kreseb, které   vystavil    roku    1998     v    Divadle v Rytířské.  Následně  se  vrátil  k olejomalbě a vytvořil desítky surrealistických pláten.

Jeho fotografické práce byly pak prezentovány v roce 2005 na rozsáhlé přehlídce Česká fotografie 20. století.

V roce 2009 se konala výstava fotografií in memoriam Zdeněk Virt Op-art pod patronátem Uměleckoprůmyslového muzea v Galerii Josefa Sudka v Praze na Hradčanech.

Malíř a fotograf Zdeněk Virt zemřel v Praze dne 30. 5. 2008.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


šest + = dvanáct

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>