Úvod

Zdeněk Virt se narodil 2.11.1925 v Praze. V letech 1941-44
studoval Státní grafickou školu. Za protektorátu byl totálně
nasazen. V letech 1945-50 pokračoval ve studiu na VŠÚP v Praze
v ateliéru Františka Tichého. Počátkem padesátých let absolvoval
vojenskou službu. Poté vstoupil do spolku výtvarných umělců
(tzv.Beseda). Od poloviny padesátých let pravidelně uveřejňoval
žánrové snímky, akty od poloviny šedesátých let publikoval i
zahraničí. Ilustroval knihy a pracoval i pro časopis Světová
literatura. Výstavou grafik a fotografických aktů se poprvé
představil roku 1963 v Divadle E. F. Buriana. Jeho fotografie byly
použity v hraných filmech pod režií V.Čecha a J.Krejčíka. Celá
šedesátá léta publikoval v londýnské ročence Photography Year
Book. Roku 1967 byl v nakladatelství Orbis vydán soubor foto
pohlednic „Akty Zdeňka Virta“. Soubor je považován za klasiku
žánru a byl i zahrnut do zahraničních publikací. Roku 1970 vyšla
souhrnná práce „Zdeněk Virt: Op-art Akte“. Kniha obsahuje 96
fotografií, které autor v textu detailně komentoval.
Op-art byl jednou z odnoží geometrické abstrakce, která
pracovala i s poznatky z vědeckých oborů optiky a psychologie.
Zdeněk Virt fotografie aktů upravoval pomocí projekcí, rastrů a
sítí, čímž docílil výjimečné vizuální čistoty. Ve fotografických
kompozicích uplatnil i své grafické vzdělání, spojovaly exaktnost
vědy s erotickým napětím. V úvodu knihy „Op-art Akte“ je
avízováno, že autor připravuje další publikaci“ Psychedelic-Art“.
Změna politických poměrů v ČSR na počátku sedmdesátých let a
nástup normalizace znemožnily nejen její vydání, ale i další
publikování fotografií s tématem aktu.
V následujícím období se autor věnoval grafické tvorbě, nadále
ilustroval knihy, ale i tvorbě filmových plakátů, kde spojoval
grafické a fotografické techniky, fotomontáže a koláže. Věnoval se
i reklamní fotografii, do které vnášel uměleckou stránku
prezentace výrobků.V letech 1967 – 90 byl jedním z prvních
pedagogů nově vzniklého kabinetu fotografie na pražské FAMU.
Ztráta celého souboru fotografií výstavy“ Láska“, která
proběhla ve Varšavě a Gdaňsku (1980-81), autora natolik
znechutila, že další možnosti výstav již striktně odmítal. V roce
stopadesátého výročí vynálezu fotografie byl jeho medailon
zařazen do výstavy Československá fotografie 1945-89. Po
odchodu do důchodu se autor vrátil k malířským kořenům,
vytvořil cykly kreseb a desítky pláten.
V roce 2009 se konala výstava fotografií in memoriam Zdeněk
Virt Op-art pod patronátem Uměleckoprůmyslového muzea.
Malíř a fotograf Zdeněk Virt zemřel v Praze dne 30. 5.2008.
V tomto domě autor žil a tvořil od roku 1959 až do své smrti.
V ateliéru v pátém patře vytvořil vystavovaná díla a interiér
ateliéru je vidět na několika vystavovaných fotografiích. Dům
v současné době prochází rekonstrukcí, a proto byla rodina
nucena ateliér opustit a rozbít tak neopakovatelnou atmosféru
tohoto místa. Přijměte prosím tedy tuto malou vzpomínkovou
výstavu jako symbolickou tečku za působením Zdeňka Virta
v tomto domě.